Informatie over stichting !WOON

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. !WOON is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het belang van de bewoners staat voorop. Het grootste deel van hun werk wordt betaald door de gemeente Amsterdam. Ook staat !WOON huurders bij in een proces van renovatie of herstructurering. Dan is de bewonersorganisatie opdrachtgever en betaalt de verhuurder de kosten.

  • Ook huurders van DUWO kunnen terecht bij de wijkteams in Amsterdam. Deze wijkteams adviseren bewoners over en helpen met oplossen van problemen rond huren, onderhoud en renovatie. Deze diensten zijn gratis voor bewoners. Het is een service die wordt betaald door de gemeente Amsterdam.
  • !WOON kent ook projectteams en programma’s die samenwerken met bewoners aan energiebesparing en woningkwaliteit.
  • Ook in Amstelveen kunnen huurders zich melden bij de spreekuren voor advies en hulp.
  • Het spreekuur in Haarlem helpt bewoners vanaf 2022 in heel Haarlem.