Jaarverslag 2019 gepubliceerd

Beste leden,

Ondanks dat we dit jaar nog geen Algemene Leden Vergadering hebben kunnen houden, heeft Duwoners wel een jaarverslag gemaakt voor het afgelopen jaar. Hierin staat waar we ons mee hebben bezig gehouden, zoals adviezen uitbrengen, bewonerscommissies ondersteunen, en cursussen organiseren. Uiteraard staat ons financiële verslag er ook in. We wensen iedereen veel leesplezier. Het jaarverslag is te vinden via onderstaande link, en staat ook op de pagina met de andere jaarverslagen. Duwoners Jaarverslag 2019