Netwerkborrel Spinozacampus

Op maandagavond 6 maart heeft de bewonerscommissie van de Spinozacampus een netwerkborrel georganiseerd voor al haar relaties. Het idee was om iets te organiseren voor meerdere commissies en organisaties, zodat ook degenen die elkaar weinig spreken de kans kregen om met ons en met elkaar een praatje te maken. Vanaf 17.00 uur was café Bacchus in de naast de campus gelegen World of Food open, waarna de eerste genodigden al binnenstroomden.

20170306_184144

Er waren leden van de activiteitencommissie van de campus aanwezig, de wijkagent van de buurt was er, net als de buurtambassadeur. Namens de gemeente was de beheercoördinator openbare ruimte van de buurt aanwezig, evenals leden van de bestuurscommissie. De vestigingsdirecteur van DUWO Amsterdam had ook de moeite genomen om af te reizen en ook twee beheerders van DUWO waren aanwezig. Helaas konden de beheerders van de Spinozacampus zelf niet aanwezig zijn. Last but not least waren ook een aantal bestuursleden van Duwoners aanwezig en was ook de bewonerscommissie Opaallaan present.

20170306_184130

Er was een gezellige sfeer, mensen maakten al snel een praatje met elkaar en er zijn veel verschillende contacten geweest. Er werd gesproken over onderwerpen zoals veiligheid in de buurt en op de campus, de woonbeleving en de aangekondigde investeringen in de openbare ruimte op de campus. Ook de acties van de bewonerscommissie (zoals de servicekosten van vorig jaar i.v.m. de toiletten), de feesten van de activiteitencommissie en zelfs school en tentamens kwamen aan bod. Zo zijn er tussen de bestuurscommissie, de buurtambassadeur en de activiteitencommissie eerste contacten gelegd over spetterende feesten en activiteiten in de zomer.

Al met al was het voor de bewonerscommissie een zeer geslaagde bijeenkomst. Wellicht raken ook andere bewonerscommissies geïnspireerd ook een dergelijke netwerkborrel in de toekomst te organiseren!

Geschreven door Matt Linssen