Enquête Accommodate-huurders Feniks en Eenhoorn

In maart/april 2016 is een pilot-enquête naar 329 Accommodate-huurders gestuurd die in het complex Eenhoorn of in het complex Feniks van DUWO woonde. Doel was om inzicht te krijgen hoe Accommodate-huurders (veelal buitenlandse studenten) hun woning ervaren op het moment dat ze aankomen. 

In totaal reageerde 105 huurders op de enquête wat een antwoordpercentage opleverde van 31,9%. Van de respondenten gaf 31,4% aan de kamer vies of heel vies te vinden bij aankomst. In 44,8% van de woningen was iets kapot of beschadigd, dit was vooral op de Eenhoorn het geval. 

Respondenten waren positiever over inventaris en de conditie van de kamer bij aankomst. In 18,1% van de woningen ontbrak er iets wat er volgens de huurders wel aanwezig had moeten zijn. Door 14,3% van de respondenten werd de staat van de kamer bij aankomst als slecht of zeer slecht beoordeeld.

Duwoners meent dat de resultaten aanleiding geven om de service, met name de grondige schoonmaak voordat de huurders de woning betrekken, te verbeteren. Ook zou gekeken moeten worden hoe Accommodate-huurders hun klachten makkelijk kunnen melden en de gebreken snel door DUWO verholpen kunnen worden.

Lees hier de volledige resultaten van de pilot-enquête:
SURVEY ACCOMMODATE TENANTS 2016