Resultaat onderzoek warmteproblematiek Spinoza

Bewoners van de Spinozacampus hebben zich al lange tijd beklaagd over warmteproblemen op hun complex. In de zomer warmt hun kamer erg op, en koelt niet voldoende af. Duwoners heeft in de zomer van 2019 zelf bij 20 woningen de temperaturen gemeten over een langere periode door middel van temperatuurloggers. In samenwerking met de bewonerscommissie heeft Duwoners een aantal huurders bereid gevonden om mee te doen met deze pilot. Gedurende een aantal maanden kregen deze huurders een temperatuurlogger die ze zelf in hun woningen konden plaatsen.  

De data die door de loggers verzameld waren, gaven aan dat de temperaturen in de zomermaanden inderdaad zeer hoog kunnen oplopen in de woningen, met uitschieters tot 40 graden Celsius.  Maar hierbij moet vermeld worden dat dit alleen gebeurde als het buitenshuis ook zo warm is. Duwoners beraadt zich nog op verdere stappen, maar verwacht dat er geen structurele oplossing gevonden zal worden op de korte termijn. In tegenstelling tot minimumtemperaturen is er rondom steeds hogere binnentemperaturen nog weinig wet- en regelgeving.

Goed nieuws was dat DUWO, wellicht getriggerd door deze pilot, ook zelf maatregelen heeft genomen. Zij lieten onderhoud uitvoeren aan de mechanische ventilatie in alle woningen op de Spinozacampus. Het bleek namelijk dat deze vaak verstopt zat waardoor er onvoldoende frisse lucht de woningen binnenkwam. De zomer van 2020 zal uitwijzen of dit heeft geholpen bij de warmteproblemen.