Studentenmeldpunt Onveilig Wonen

ASVA heeft onlangs een meldpunt voor studenten opgezet voor meldingen over onveilige situaties in en rondom studentenwoningen. De studentenunie constateert steeds vaker problemen met veiligheid, omdat studentenwoningen juist steeds meer op afgelegen plaatsen worden gebouwd. Een verkrachting bij de Wenckebachweg was de directe aanleiding om dit meldpunt te starten. Zie hier ook hun persbericht.

In een artikel in Nul020 werd dit initiatief ook opgemerkt en werd een link gelegd met eerdere problemen in 2015 die veel publiciteit kreeg. Het betreft de geweldige inbraakgolf op het DUWO-complex Spinozacampus.