Warmteproblematiek Kees Broekmanstraat

Op de Kees Broekmanstraat is opnieuw het nodige mis met de verwarming en warmtevoorziening.  Minimaal 25% van de bewoners op de Kees Broekmanstraat heeft met deze problemen te kampen. DUWO heeft de bewoners de laatste maanden al veel e-mails gestuurd, maar de warmteproblematiek is nog steeds niet opgelost.

Op dit moment is het dus nog steeds niet duidelijk wanneer deze problemen verholpen zullen zijn. Duwoners vindt het daarom belangrijk om zo spoedig mogelijk een vertegenwoordiging vanuit dit complex te organiseren. Deze vertegenwoordiging dient als eerste namens de bewoners van de Kees Broekmanstraat in overleg te gaan met DUWO, waarin wordt overlegd over een compensatieregeling en eveneens wat de opties zijn als de problemen niet op korte termijn kunnen worden verholpen. Dit is urgent, aangezien de winter in aantocht is.

Het beste scenario zou zijn dat er een bewonerscommissie (BC) wordt opgericht op de Kees Broekmanstraat. Een BC heeft namelijk duidelijke wettelijke rechten wanneer zij in overleg gaat met de verhuurder. Wanneer een BC wordt opgericht kan én zal Duwoners hen ondersteunen wanneer zij overleg voeren met DUWO. Als je een BC wilt oprichten, contacteer dan zo spoedig mogelijk bewoners@duwoners.nl.