Warmteproblematiek Spinozacampus

In de zomer van 2018 heeft Duwoners een onderzoek laten uitvoeren naar de temperaturen op het Spinozacomplex. Deze lopen hoog op en verminderen het woongenot van de bewoners.

 

Naar aanleiding van warmteklachten met betrekking tot het binnenklimaat zijn klimaatklachten onderzocht en verbeteringen voorgesteld. Door de goede isolatie vindt zomers ophoping van warmte in het gebouw plaats. Geconstateerd is dat in de zomerperiode de binnentemperaturen hoog zijn (met uitschieters tot boven de 35°C). De woningen worden geventileerd via natuurlijke toevoer door ventilatieroosters en te open ramen en mechanische afzuiging door Aralco OxyGreen Vario ventilatie units. Advies: Er worden redelijk eenvoudige aanbevelingen gedaan in volgorde van kostenefficiëntie:

  1. Het aanbrengen van warmtewerende verf of warmtewerende materiaal voor de metalen gevel- en dakdelen. Warmtewerende verf kan het zonlicht effectief reflecteren. De verf pigmenten absorberen sommige lichtgolflengtes wel en andere niet. De pigmenten zijn dan zo gekozen dat ze vooral de onzichtbare infraroodstraling van de zon zoveel mogelijk weerkaatsen.
  2. Het controleren en zo mogelijk herstellen van de werking en zuigkracht van de ventilatieboxen.
  3. Het verzorgen van veel beschaduwing door het aanbrengen van overstek, luifels, zonwering of zonwerende folie.
Hieronder kun je het rapport lezen met de rapportage thermisch comfort klimaatinstallaties van Spinozacampus: