Penningmeester
Duwoners...

Auke
Vrieze

Hallo! Ik ben Auke Vrieze en ik woon in het complex aan de Jacques Veltmanstraat. Ik doe een master Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Als penningmeester ga ik over de financiën van Duwoners. Ik kijk bijvoorbeeld naar aanvragen voor budget van bewonerscommissies voor activiteiten op de wooncomplexen en doe de boekhouding.