Bestuurslid Extern
Duwoners...

Dimitry
Grootenboer

Hallo! Ik ben Dimitry Grootenboer en woon op Science Park. Ik studeer Informatiekunde aan
de Universiteit van Amsterdam. Vanuit mijn studie heb ik interesse gekregen in de
woningmarkt en als onderdeel van een kennisgroep adviseer ik nu ook aan beleidsmakers
over de Amsterdamse woningmarkt. Mijn functie bij Duwoners is bestuurslid extern, waarbij
ik vergaderingen met externe partijen bijwoon. Daarnaast voer ik ook algemenere taken uit,
zoals het schrijven van beleidsadviezen. Op deze manier zet ik me in voor Duwoners om de
belangen van de huurders te kunnen behartigen en waarborgen.