Bewonerscommissie
Krelis Louwenstraat

Complex Krelis Louwenstraat

Het Elseviergebouw aan de Krelis Louwenstraat in Amsterdam werd herontwikkeld tot studentenhuisvesting. De 244 nieuwe studentenwoningen worden sinds half juli 2015 verhuurd aan studenten. Het gaat om zelfstandige studio’s en tweeslaapkamerwoningen (voor samenwonenden).

In 2021 ontstond er een heftige brand in dit pand aangesticht door iemand die LGBTQI-vlaggen, die in de gangen hingen, in de fik stak. Een groep bewoners richtte een bewonerscommissie op om het gesprek met DUWO aan te gaan en om de sociale cohesie op het complex te bevorderen.

Wil jij je ook inzetten voor je complex door bewoners te vertegenwoordigen in overleggen met DUWO en leuke evenementen te organiseren? Neem dan contact op met BC Krelis.

ALGEMEEN
Straat/straten: Krelis Louwenstraat
Postcodes: 1055 KA
Plaats: Amsterdam
Wijk: Amsterdam-West

CONTACT

bckrelis@gmail.com

BC-LEDEN
Emma Zwolsman
Maarten Goes
Melissa Bakker
Toshi Lont
Julia Zegeling

Nieuws Krelis Louwen…

Afrekening Servicekosten 2021

Vanaf  1 juli hebben jullie de afrekening  ontvangen van het voorschot op de servicekosten die je in 2021 hebt betaald. Als er een bewonerscommissie (BC) op het complex aanwezig is, heeft deze op hoofdlijnen gecontroleerd of deze kosten kloppen. De BC’s hebben hiervoor via Duwoners scholing ontvangen. Wanneer er geen BC actief is op jouw […]

Brand Krelis Louwencomplex

Beste bewoners, Ook ons heeft vrijdag het bericht over de brandstichting in het Krelis Louwencomplex bereikt. Wij zijn zeer geschokt te horen dat het motief hierachter LHBTI+-gerelateerd is. Duwoners is uiteraard in gesprek met DUWO over de brandstichting en hoe dergelijke incidenten in het vervolg voorkomen kunnen worden. Hierbij willen wij benadrukken dat wij geweld […]

BC-avond groot (pizza) succes!

Ook dit jaar organiseerde Duwoners een avond voor de bewonerscommissies. Wel 25 leden van de 9 bewonerscommissies waren dit keer aanwezig, Terwijl de bewonerscommissies langzaam binnen stroomde werd een berg pizza’s afgeleverd om de honger te stillen. Mart, de voorzitter van Duwoners, opende de avond met een warm welkom. Dit was een mooi moment om […]