Algemene ledenvergadering Duwoners 2016

Duwoners heeft weer een bijzonder bestuursjaar achter de rug met nieuwe bestuursleden, veel bewonersactiviteiten en enthousiaste en actieve bewonerscommissies. Dit willen we doorzetten in 2016 en we hopen dat veel bewoners en bewonerscommissies naar de komende ledenvergadering komen om onze toekomstplannen te bespreken.

Op maandag 2 mei aanstaande om 19:30 uur zal Duwoners haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) houden. Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij het Jaarverslag 2015 en het Beleidsplan voor 2016. Ook wordt het bestuur voor 2016 verkozen. De ALV is dé mogelijkheid om jouw mening en ideeën te laten horen, dus kom vooral! Uiteraard is er aansluitend een borrel.

Hierbij de agenda:

Agenda ALV Duwoners 2 mei 2016
Locatie: Wijksteunpunt Wonen West, Eerste Helmersstraat 106D
Tijdstip: 19:30 uur

1.       Opening
2.       Notulen vorige ALV
3.       Financieel jaarverslag 2016 en reactie kascommissie
4.       Décharge bestuur 2015
5.       Beleidsplan en begroting 2016
6.       Bestuursverkiezingen 2016
7.       Aanstellen kascommissie
8.       Rondvraag
9.       Sluiting

Beleidsplan Duwoners 2016
Concept Jaarverslag Duwoners 2015
Financieel jaarverslag Duwoners 2015
Kandidatenlijst 2016 definitief
Notulen ALV Duwoners 2015