Rechtszaak tegen DUWO op 7 januari 2016 vanwege huismeester

Duwoners zal op 7 januari a.s. aanwezig zijn bij de rechtszaak die huurdersorganisaties hebben aangespannen tegen DUWO. Vier van de vijf huurdersorganisaties (naast Duwoners ook VBU, WijWonen en BRES) hebben de uitspraak van de Huurcommissie van 9 maart jl. aangevochten. De uitspraak van de huurcommissie is hier te lezen.

In feite gaat de zaak over de vraag of huurdersverenigingen inspraak hebben op het servicekostenbeleid in nieuw opgeleverde complexen. In deze zaak gaat het specifiek over het onderdeel “huismeesterkosten” in de servicekosten.

DUWO vindt dat huurdersorganisaties daar geen inspraak op hebben het servicekostenbeleid in nieuwe complexen en is door de huurcommissie in het gelijk gesteld. De huurdersorganisaties voelen zich gepasseerd en beroepen zich op de overlegwet (wet op het overleg huurder verhuurder oftewel WOHV). Zij vinden dat zij volgens de overlegwet instemrecht hebben bij wijziging van het servicekostenbeleid.

Eerder hebben ze niet ingestemd met het opnemen van huismeesterkosten in de huurprijs. Duwoners en de andere huurdersorganisaties menen dat DUWO deze kosten daarom nooit in rekening had mogen brengen bij nieuwe complexen (voor oude complexen kan DUWO zich nog beroepen op het feit dat het al bestaand beleid was). Zie voor meer informatie hier