Slecht nieuws: DUWO blijft huurders van Kolenkit blok 1 en 2 onder druk zetten

Duwoners heeft te horen gekregen dat DUWO-huurders in blok 1 en 2 van de Kolenkitbuurt onder druk worden gezet om af te zien van een vervangende woning en verhuisvergoeding.
Wat is het geval?
DUWO heeft in de Kolenkitbuurt tijdelijk woningen van Rochdale in beheer en verhuurt deze aan studenten totdat deze woningen gerenoveerd worden. Eerder konden we al melden dat een groot deel van huurders mag blijven omdat deze woningen voorlopig niet gerenoveerd worden. Echter worden blok 1 en 2 deze zomer gerenoveerd en moeten ontruimd. Huurders in deze blokken zullen dus moeten verhuizen. Door het type huurcontract dat DUWO gebruikt heeft, is DUWO verplicht deze huurders een vervangende woning een verhuisvergoeding aan te bieden. Dit is althans de mening van huurrechtspecialisten die Duwoners geraadpleegd heeft.
Duwoners blijft proberen met DUWO in gesprek te blijven over de situatie op de Kolenkitbuurt. Helaas lukt dit maar nauwelijks en intussen worden huurders wel bestookt met intimiderende brieven om de akkoordverklaring huuropzegging te tekenen. Dit betekent dat de huurder verklaart af te zien van zijn of haar rechten van huurbescherming en akkoord gaat om geen vervangende woonruimte te krijgen en geen verhuisvergoeding te ontvangen.
Afgelopen vrijdag was de vijfde of zesde brief verstuurd, en nu wordt ook gedreigd dat eventuele proceskosten op de huurder verhaald zullen gaan worden.
Wij betreuren dat DUWO op deze wijze met haar huurders communiceert. Er is juridisch advies ingewonnen om alle betrokken huurders bij te staan. Wij denken ook dat het voor DUWO niet moeilijk moet zijn om deze kleine groep studenten elders te huisvesten.