Opaalcampus 20 jaar: groots gevierd…

Hieronder een verslag van de actieve bewoners op de Opaallaan die het 20-jarig bestaan van hun complex niet ongemerkt laten voorbijgaan: 14 november 2015, ondanks de harde wind en regen, was het gezellig en warm in de tent. Door de uitnodiging die per mail was verstuurd, maar ook door feestelijke lichten en de muziek werden […]