Algemene ledenvergadering Duwoners 2016…

Duwoners heeft weer een bijzonder bestuursjaar achter de rug met nieuwe bestuursleden, veel bewonersactiviteiten en enthousiaste en actieve bewonerscommissies. Dit willen we doorzetten in 2016 en we hopen dat veel bewoners en bewonerscommissies naar de komende ledenvergadering komen om onze toekomstplannen te bespreken. Op maandag 2 mei aanstaande om 19:30 uur zal Duwoners haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering […]