Wat gebeurt er?
Ik heb een vraag
Ik heb een klacht
Bewoners- commissie?

BEWONERS-
COMMISSIES

Een bewonerscommissie is een groep DUWO huurders die opkomt voor de belangen van de huurders op hun eigen complex. Lees hier meer over de bewonerscommissies.

Het laatste
Nieuws...

Duwoners praat met DUWO over de renovatie op Opaallaan…

Toren 7 van de Opaallaan wordt gerenoveerd om in deze toren alle onzelfstandige kamers om te bouwen naar zelfstandig woningen en de eigen badkamers worden volledig opgeknapt. De gemeenschappelijke keuken wordt omgebouwd naar een extra kamer. Op 9 mei toog een drietallige delegatie van het Duwoners bestuur naar Hoofddorp om overleg te met de sociaal […]

Duwoners adviseert DUWO over tijdelijke huurcontracten internationale studenten…

Vorige week stuurde Duwoners het advies over de nieuwe Accommodatecontracten naar DUWO. DUWO stelde voor het tussentijds opzeggen onmogelijk te maken voor deze contracten van volledig ingerichte woningen, die voornamelijke voor buitenlandse studenten bedoeld zijn die een half of een heel jaar in Nederland studeren. Een klein probeempje hierbij is dat de nieuwe Woningwet het verbiedt […]

Slecht nieuws: DUWO blijft huurders van Kolenkit blok 1 en 2 onder druk zetten…

Duwoners heeft te horen gekregen dat DUWO-huurders in blok 1 en 2 van de Kolenkitbuurt onder druk worden gezet om af te zien van een vervangende woning en verhuisvergoeding. Wat is het geval? DUWO heeft in de Kolenkitbuurt tijdelijk woningen van Rochdale in beheer en verhuurt deze aan studenten totdat deze woningen gerenoveerd worden. Eerder […]

Wat doet
Duwoners...

Duwoners is de huurdersbelangenvereniging voor de huurders van DUWO in de regio Amsterdam. In deze regio, waarin DUWO complexen heeft in Amsterdam, Hoofddorp en Haarlem, wonen in totaal ruim 7.500 huurders, wiens belangen behartigd worden door Duwoners. (Er wonen ruim 3.300 huurders op Uilenstede, Amstelveen maar deze huurders hebben een eigen huurderorganisatie: VBU).

Huurders
informatie

Algemene onderwerpen, die voor meerdere huurders interessant zijn.

Bewoners
commissies

“Een bewonerscommissie komt op voor de belangen van de huurder in hun complex. Maar dat is niet alles…”

Veel gestelde
vragen

Duwoners krijgt regelmatig vragen over diverse onderwerpen die voor meerdere huurders belangrijk kunnen zijn en waarvoor je niet bij DUWO terecht kunt.

Neem gerust
contact op…

Mail naar info@duwoners.nl of vul het onderstaande formulier in om contact met ons op te nemen.