Wat gebeurt er?
Ik heb een vraag
Ik heb een klacht
Bewoners- commissie?

BEWONERS-
COMMISSIES

Een bewonerscommissie is een groep DUWO huurders die opkomt voor de belangen van de huurders op hun eigen complex. Lees hier meer over de bewonerscommissies.

Het laatste
Nieuws...

Algemene Ledenvergadering 2017…

Het afgelopen jaar was een spannend jaar voor Duwoners met veel bewonersactiviteiten en enthousiaste en actieve bewonerscommissies. Er zijn nieuwe bestuursleden bijgekomen, en oude bestuursleden vertrokken. We hopen dat veel bewoners en bewonerscommissies naar de komende ledenvergadering komen om onze toekomstplannen te bespreken. Woensdag 28 juni zal Duwoners haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) houden. Tijdens […]

Combo-borrel van de Feniks en Eenhoorn…

Op 3 april 2017 organiseerden de bewonerscommissies van de Feniks en de Eenhoorn een gezamenlijke borrel voor haar bewoners in het dichtbijgelegen café MOJO. Dit café heeft al vaker decor gespeeld voor eerdere borrels van de Feniks en biedt een gezellige sfeer waar positief op gereageerd wordt door de bewoners. De studentencomplexen van de Feniks en […]

Bowlen op Spinozacampus…

Op 12 mei organiseerde de activiteitencommissie van de Spinozacampus een avondje bowlen. Voor vijf euro konden bewoners van de campus mee bowlen en borrelen in Borchland, vijf minuten fietsen vanaf de campus. We verzamelden op de campus en zijn samen naar de bowlingbaan gefietst. Er was een grote groep aanwezig; ongeveer 30 bewoners zijn meegegaan […]

Duwoners praat met DUWO over de renovatie op Opaallaan…

Toren 7 van de Opaallaan wordt gerenoveerd om in deze toren alle onzelfstandige kamers om te bouwen naar zelfstandig woningen en de eigen badkamers worden volledig opgeknapt. De gemeenschappelijke keuken wordt omgebouwd naar een extra kamer. Op 9 mei toog een drietallige delegatie van het Duwoners bestuur naar Hoofddorp om overleg te met de sociaal […]

Wat doet
Duwoners...

Duwoners is de huurdersbelangenvereniging voor de huurders van DUWO in de regio Amsterdam. In deze regio, waarin DUWO complexen heeft in Amsterdam, Hoofddorp en Haarlem, wonen in totaal ruim 7.500 huurders, wiens belangen behartigd worden door Duwoners. (Er wonen ruim 3.300 huurders op Uilenstede, Amstelveen maar deze huurders hebben een eigen huurderorganisatie: VBU).

Huurders
informatie

Algemene onderwerpen, die voor meerdere huurders interessant zijn.

Bewoners
commissies

“Een bewonerscommissie komt op voor de belangen van de huurder in hun complex. Maar dat is niet alles…”

Veel gestelde
vragen

Duwoners krijgt regelmatig vragen over diverse onderwerpen die voor meerdere huurders belangrijk kunnen zijn en waarvoor je niet bij DUWO terecht kunt.

Neem gerust
contact op…

Mail naar info@duwoners.nl of vul het onderstaande formulier in om contact met ons op te nemen.