Stand van zaken bij de DUWO-huurders in de Kolenkitbuurt

Bijna een half jaar geleden was er het laatste nieuws over de huurders van DUWO in de Kolenkitbuurt. Sindsdien is er veel gebeurd. Zo is er flink onderhandeld met DUWO, zijn er twee rechtzaken geweest en zijn inmiddels alle huurders vertrokken uit blok 1 en 2. Blok 1 is volledige gerenoveerd, en bij blok 2 is de renovatie druk bezig.

Even ter herinnering. In de Kolenkitbuurt staan 4 woonblokken met verouderde kleine gezinswoningen van Rochdale. Deze worden gerenoveerd om vervolgens verkocht te worden. Lange tijd was het onzeker wanneer dat zou gebeuren en heeft Rochdale aan DUWO gevraagd de leegstaande woningen tijdelijk aan studenten te verhuren tot 1 juli 2017. In april bleken er 63 huurders van DUWO te wonen.

DUWO stuurde vanaf eind 2016 meerdere dreigbrieven met het verzoek vrijwillig de woning te verlaten, want anders zouden de juridische kosten op de huurders verhaald worden. Duwoners werd hierover benaderd door de huurders en stapte naar DUWO om uitleg te vragen over deze aggressieve wijze van huurders benaderen. Duwoners is van mening dat huurders met campuscontract gewoon huurbescherming hebben en dus een vervangende woning aangeboden moeten worden met een redelijke verhuisvergoeding. Dit heeft Duwoners ook gecommuniceerd naar alle leden die woonden in de Kolenkit.

Duwoners kwam erachter dat twee blokken pas op zijn vroegst zomer 2018 gerenoveerd zouden worden. In deze blokken (blok 3 en 4) wonen ook de meeste huurders van DUWO. Onder druk van Duwoners trok DUWO in april de huuropzegging in en kunnen deze huurders nog minimaal een jaar langer blijven zitten. Zie ons artikel van 19 april.

Voor de andere twee woonblokken moest wel snel een oplossing gezocht worden, want Rochdale zou in blok 1 de renovatie starten op 1 juli en in blok 2 op 1 september. Er woonden in april nog 14 huurders in deze twee blokken. Duwoners stelde voor om deze laatste huurders die nog over waren door te schuiven naar de lege plekken in blok 3 en 4. DUWO wilde hier niets van weten, zie ons bericht op 24 april, en stuurde doelbewust aan op een kort geding.

Vier huurders trokken zich niets aan van de dreigbrieven, namen advocaat Marco Zweers van Advocatenkantoor De Binnenstad in de arm en lieten het op een rechtzaak aankomen. Het kort geding vond in juli plaats. De rechter leek niet erg onder de indruk van DUWO’s argumenten. In de rechtszaal verklaarde DUWO wel naar een oplossing voor deze vier huurders te willen zoeken en stelde zich aanzienlijk toeschietelijker op. De uitspraak werd een week uitgesteld om beide partijen de gelegenheid te geven om tot een compromis te komen.

Na stevig onderhandelen door advocaten van beide partijen gingen twee huurders gingen akkoord met het uiteindelijke aanbod van DUWO. Twee huurders konden dit aanbod niet accepteren. Een tweede kort geding in augustus volgde voor deze huurders, waarin opnieuw de vraag werd gesteld of campuscontract met een einddatum wel als een tijdelijk contract kan worden beschouwd. Ook nu kwam er geen definitief antwoord. De uitspraak van de rechter werd wederom uitgesteld om beide partijen een week de kans te geven tot een oplossing te komen. Uiteindelijk gingen beide huurders met de nieuwe voorstellen wel akkoord.

De uiteindelijke uitkomst is dus dat de vier huurders een bevredigende schikking hebben kunnen treffen waarbij geen uitspraak van de rechter nodig was. Er werd daarbij onderhandeld o.a. over vervangende huisvesting en kennelijk zijn de huurders en DUWO daar goed uit gekomen.

Dit is een mooi resultaat en we zijn blij dat deze huurders hebben doorgezet. Maar als bestuur van Duwoners kijken we er toch wat met gemengde gevoelens op terug. De communicatie met DUWO verliep uitermate stroef. En was al deze heisa, en enorme stress onder de huurders wel nodig geweest? Hopelijk kunnen zaken soepeler geregeld worden wanneer uiteindelijk ook blok 3 en 4 aan de beurt zijn.