Maatschappelijke visitatierapport DUWO verschenen…

Onlangs maakte DUWO het verslag van haar eerste maatschappelijke visitatie openbaar. In een visitatie worden de woningcorporaties beoordeeld op grond van hun maatschappelijke prestaties. Deze prestaties worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie, waarbij ook huurders, gemeenten en andere belanghebbenden gevraagd worden om hun mening te geven. DUWO wordt over de gehele linie tamelijk positief beoordeeld en […]

ALV Duwoners 2016…

Het afgelopen jaar was een enerverend jaar voor Duwoners met met veel bewonersactiviteiten en enthousiaste en actieve bewonerscommissies. Er zijn nieuwe bestuursleden bijgekomen, en oude bestuursleden vertrokken. We hopen dat veel bewoners en bewonerscommissies naar de komende ledenvergadering komen om onze toekomstplannen te bespreken. Meer informatie volgt binnenkort op onze website. Eind april zal Duwoners haar jaarlijkse Algemene […]

Nog steeds onduidelijk hoe lang studentenwoningen op NDSM blijven staan…

Het is nog steeds onduidelijk hoe lang de containerwoningen van DUWO op NDSM-werf zullen blijven staan. Duwoners heeft het DUWO onlangs weer gevraagd, maar DUWO zegt nog steeds geen antwoord van de gemeente te hebben. Het roept een beetje een deja-vu gevoel op bij Duwoners, ook in 2008 was er veel onduidelijkheid over de toekomst […]