Advies Pakketwanden…

Huurders in grote complexen die samen een ingang delen, klagen al jaren over pakketjes die verloren gaan omdat ze door bezorgers bij de ingang worden geplaatst. Naar aanleiding van deze klachten heeft DUWO een pilot uitgevoerd met pakketwanden op verschillende complexen. Pakketwanden zorgen ervoor dat pakketjes veilig worden opgeslagen en alleen door de ontvanger ontgrendeld […]

Vertraging servicekostenafrekening…

Zoals je misschien wel hebt vernomen van Duwo, is er dit jaar een vertraging met de afrekening van de servicekosten. Tijdens de afrekening wordt het voorschot voor onder andere elektriciteit, gas en warmte verrekend met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Duwo is als verhuurder wettelijk verplicht deze afrekening voor 1 juli in orde te maken. Door […]

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023…

Het afgelopen jaar stond in het teken van weer activiteiten uitvoeren die tijdens de pandemie niet mogelijk waren. Het belangrijkste is dat we als bestuur weer fysiek samenkwamenen voor onze bestuursvergaderingen. We konden ook weer op bezoek op complexen en leuke activiteiten en trainingen organiseren voor bewonerscommissies. Dit jaar organiseren we onze algemene ledenvergadering (ALV) […]

Reactie studenten en jongeren op Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting…

Op 13 februari jl. heeft wethouder Pels haar Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) gepresenteerd. Dit is een groot beleidsdocument waar de plannen voor het woon- en bouwbeleid van de gemeente uiteen worden gezet.  Samen met zeven andere organisaties die de belangen van jongeren en studenten vertegenwoordigen, hebben wij een reactie gepresenteerd op deze AAV. Lees hier […]

Tussentijdse ALV op 4 januari 2023…

Een groot deel van ons bestuur vertrekt aan het eind van dit jaar. Daarom heeft Duwoners besloten om een tussentijdse algemene ledenvergadering (ALV) te houden met als belangrijkste agendapunt de bestuursverkiezing. We nemen dan ook formeel afscheid van de vertrekkende bestuursleden. Deze tussentijdse ALV vindt online plaats op woensdag 4 januari 2023 om 19:00. De ALV is dé mogelijkheid om jouw mening en ideeën te laten horen en kennis […]