Vertraging servicekostenafrekening…

Zoals je misschien wel hebt vernomen van Duwo, is er dit jaar een vertraging met de afrekening van de servicekosten. Tijdens de afrekening wordt het voorschot voor onder andere elektriciteit, gas en warmte verrekend met de daadwerkelijk gemaakte kosten. Duwo is als verhuurder wettelijk verplicht deze afrekening voor 1 juli in orde te maken. Door […]

Algemene Ledenvergadering (ALV) 2023…

Het afgelopen jaar stond in het teken van weer activiteiten uitvoeren die tijdens de pandemie niet mogelijk waren. Het belangrijkste is dat we als bestuur weer fysiek samenkwamenen voor onze bestuursvergaderingen. We konden ook weer op bezoek op complexen en leuke activiteiten en trainingen organiseren voor bewonerscommissies. Dit jaar organiseren we onze algemene ledenvergadering (ALV) […]

Reactie studenten en jongeren op Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting…

Op 13 februari jl. heeft wethouder Pels haar Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV) gepresenteerd. Dit is een groot beleidsdocument waar de plannen voor het woon- en bouwbeleid van de gemeente uiteen worden gezet.  Samen met zeven andere organisaties die de belangen van jongeren en studenten vertegenwoordigen, hebben wij een reactie gepresenteerd op deze AAV. Lees hier […]

Tussentijdse ALV op 4 januari 2023…

Een groot deel van ons bestuur vertrekt aan het eind van dit jaar. Daarom heeft Duwoners besloten om een tussentijdse algemene ledenvergadering (ALV) te houden met als belangrijkste agendapunt de bestuursverkiezing. We nemen dan ook formeel afscheid van de vertrekkende bestuursleden. Deze tussentijdse ALV vindt online plaats op woensdag 4 januari 2023 om 19:00. De ALV is dé mogelijkheid om jouw mening en ideeën te laten horen en kennis […]

Algemene Ledenvergadering 2022…

Het afgelopen jaar was een vreemd jaar, en jammer genoeg konden er weinig bewonersactiviteiten zijn. Desalniettemin is Duwoners zo goed als het kon doorgegaan met haar bestuursactiviteiten. Er zijn nieuwe bestuursleden bijgekomen, en oude bestuursleden vertrokken. Dit jaar houden we onze algemene ledenvergadering (ALV) in de avond van woensdag 8 juni 2022. Tijdens de ALV […]

Informatie over stichting !WOON…

!WOON geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. !WOON is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Het belang van de bewoners staat voorop. Het grootste deel van hun werk wordt betaald door de gemeente Amsterdam. Ook staat !WOON huurders bij in een proces van renovatie of herstructurering. Dan is de bewonersorganisatie […]

Advies uitgebracht over het werkplan 2022 en de meerjarenprognose 2022-2026 van DUWO…

In november 2021 heeft Duwoners advies uitgebracht over DUWO’s werkplan 2022 en haar meerjarenprognose 2022-2026. Duwoners heeft deze onderwerpen in één advies behandeld vanwege het feit dat de meerjarenprognose en het werkplan een samenhang hebben. Maar ook omdat de aan deze onderwerpen gerelateerde overleggen in een erg laat stadium plaats hebben gevonden. Hierdoor had Duwoners […]