Advies uitgebracht over het aanpassen van de datum van de voorschotten voor de servicekosten…

In oktober dit jaar heeft DUWO advies gevraagd omtrent het wijzigen van de datum voor het voorschot van de servicekosten, omdat DUWO overstapt op een ander systeem en het veel kosten met zich mee brengt om de huidige werkwijze te behouden. Eveneens is het ook beter om de datum voor het voorschot van de servicekosten […]

Advies uitgebracht over het ondernemingsplan 2022-2026 van DUWO…

In september dit jaar heeft DUWO overleg gevoerd over het ondernemingsplan voor 2022-2026 In dit overleg konden Duwoners en andere huurdersorganisaties vragen stellen en opmerkingen maken over het ondernemingsplan zoals het is opgesteld door DUWO. In het ondernemingsplan bespreekt DUWO de zaken waaraan zij gaat werken. Duwoners is van mening dat dit document te algemeen is […]

Advies uitgebracht over het aanpassen van het tarief voor de servicekosten…

In september 2021 heeft Duwoners advies uitgebracht omtrent het aanpassen van het tarief van het serviceabonnement. De aanleiding voor het verhogen van het tarief van het serviceabonnement is het geconstateerde verschil tussen de kosten van het klachtenonderhoud en de opbrengst van het serviceabonnement. Voordat Duwoners advies uit kon brengen, zijn er eerst aanvullend evragen aan […]

Algemene Ledenvergadering 9 juni 2021…

Het afgelopen jaar was een vreemd jaar, en jammer genoeg konden er weinig bewonersactiviteiten zijn. Desalniettemin is Duwoners zo goed als het kon doorgegaan met haar bestuursactiviteiten. Er zijn nieuwe bestuursleden bijgekomen, en oude bestuursleden vertrokken. Dit jaar houden we onze algemene ledenvergadering (ALV) op 9 juni 2021. Tijdens de ALV evalueren we het afgelopen […]

Algemene Ledenvergadering 2020…

Het afgelopen jaar was een vreemd jaar, en jammer genoeg konden er weinig bewonersactiviteiten zijn. Desalniettemin is Duwoners zo goed als het kon doorgegaan met haar bestuursactiviteiten. Er zijn nieuwe bestuursleden bijgekomen, en oude bestuursleden vertrokken. Normaal houden we onze Algemene Ledenvergadering (ALV) in het voorjaar. Eerst hebben we deze uitgesteld, in de hoop dat […]

Jaarverslag 2019 gepubliceerd…

Beste leden, Ondanks dat we dit jaar nog geen Algemene Leden Vergadering hebben kunnen houden, heeft Duwoners wel een jaarverslag gemaakt voor het afgelopen jaar. Hierin staat waar we ons mee hebben bezig gehouden, zoals adviezen uitbrengen, bewonerscommissies ondersteunen, en cursussen organiseren. Uiteraard staat ons financiële verslag er ook in. We wensen iedereen veel leesplezier. […]

Problemen met de huur door corona?…

Beste huurder van DUWO, Door de corona maatregelen die in stand zijn gezet, is er in korte tijd veel veranderd. Mensen hebben ineens hun baan verloren. Voor veel studenten die voor hun inkomen afhankelijk zijn van een bijbaan, kan dit problematisch zijn. We hebben van meerdere kanten gehoord dat studenten moeite hebben om financieel rond […]