ALV Duwoners 2016 goed bezocht…

De Algemene Leden Vergadering (ALV). van 2016 was wederom goed bezocht! Sinds we begonnen zijn de bewonerscommissies actiever te benaderen krijgen we aanzienlijk meer bezoekers tijdens de ALV. Er waren iets minder leden op de ALV van 2 mei jl. dan de ALV vorig jaar, maar de input die we kregen van de aanwezigen tijdens […]

Algemene ledenvergadering Duwoners 2016…

Duwoners heeft weer een bijzonder bestuursjaar achter de rug met nieuwe bestuursleden, veel bewonersactiviteiten en enthousiaste en actieve bewonerscommissies. Dit willen we doorzetten in 2016 en we hopen dat veel bewoners en bewonerscommissies naar de komende ledenvergadering komen om onze toekomstplannen te bespreken. Op maandag 2 mei aanstaande om 19:30 uur zal Duwoners haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering […]

ALV Duwoners 2016…

Het afgelopen jaar was een enerverend jaar voor Duwoners met met veel bewonersactiviteiten en enthousiaste en actieve bewonerscommissies. Er zijn nieuwe bestuursleden bijgekomen, en oude bestuursleden vertrokken. We hopen dat veel bewoners en bewonerscommissies naar de komende ledenvergadering komen om onze toekomstplannen te bespreken. Meer informatie volgt binnenkort op onze website. Eind april zal Duwoners haar jaarlijkse Algemene […]

Opaalcampus 20 jaar: groots gevierd…

Hieronder een verslag van de actieve bewoners op de Opaallaan die het 20-jarig bestaan van hun complex niet ongemerkt laten voorbijgaan: 14 november 2015, ondanks de harde wind en regen, was het gezellig en warm in de tent. Door de uitnodiging die per mail was verstuurd, maar ook door feestelijke lichten en de muziek werden […]