Released
advices

For a detailed explanation of requests for advice in general click here. Below is a summary of all advice and recommendations. The documents are written in Dutch as it is the language of our internal communication.

2017…

ACCOMMODATE-OVEREENKOMST

ADVIES DUWONERS RENOVATIE EN SLOOP

ADVIES ONDERNEMINGSPLAN

2015…

LEEFBAARHEIDSBUDGET

2014…

SERVICEKOSTENABONNEMENT

AANKOOP DEVENTER

AANPASSING HUURVOORWAARDEN

HUISMEESTER KOSTEN

HUURVERHOGING

OPENINGSTIJDEN

2013…

INSTEMRECHT URGENT WONINGZOEKENDEN

AFSLUITEN PARKEERTERREIN OPAALLAAN

HUURVERHOGING 2013

AUTOMATISCHE INCASSO

2012…

MEERJARENBEGROTING 2012-2016

WIJZIGINGEN & INSTEMRECHT SERVICEKOSTENBELEID (IN KOEPELVERBAND)

KLANTVISIE

AFSCHAFFEN MUTATIE-INSPECTIES ONZELFSTANDIGE WONINGEN

2011…

PARKEERPLAATS ROTTUMEROOG

INTERNET- EN TELEVISIEAANSLUITINGEN