Het Laatste Nieuws…

Eerste veiligheidsschouw Zuiderzeeweg…

Op 14 juli vond de eerste veiligheidsschouw plaats op de Zuiderzeeweg. Tijdens zo’n schouw wordt gekeken naar hoe veilig een studentencampus is en wat er verbeterd kan worden. Uiteraard is het de bedoeling tot een concreet plan van aanpak ter verbetering van de veiligheid te komen. Hiervoor is er een samenwerking tussen de verschillende betrokken […]

Duwoners aan het woord op ASVA-symposium…

Dinsdag 7 juni organiseerde ASVA, de Amsterdamse studentenunie, een symposium over studentenhuisvesting. Hier presenteerde de ASVA de resultaten van het verkennende onderzoek dat zij heeft verricht naar de woonwensen van studenten. Uit dit onderzoek kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat er, in tegenstelling tot de vele nieuwgebouwde studentencomplexen met voornamelijk studio’s, wel degelijk animo […]

Beter Internet op Zuiderzeeweg?…

Goed internet is essentieel voor je studie en inmiddels al bijna een primaire levensbehoefte geworden in Nederland. Op de Zuiderzeeweg krijgen we vanaf het begin klachten over de internet- en televisievoorzieniningen die DUWO hier aanbiedt. Daarom is het onbegrijpelijk dat problemen hier blijven voortduren. Een aantal actieve bewoners willen daarom van deze provider af. De […]

Maatschappelijke visitatierapport DUWO verschenen…

Onlangs maakte DUWO het verslag van haar eerste maatschappelijke visitatie openbaar. In een visitatie worden de woningcorporaties beoordeeld op grond van hun maatschappelijke prestaties. Deze prestaties worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie, waarbij ook huurders, gemeenten en andere belanghebbenden gevraagd worden om hun mening te geven. DUWO wordt over de gehele linie tamelijk positief beoordeeld en […]

ALV Duwoners 2016 goed bezocht…

De Algemene Leden Vergadering (ALV). van 2016 was wederom goed bezocht! Sinds we begonnen zijn de bewonerscommissies actiever te benaderen krijgen we aanzienlijk meer bezoekers tijdens de ALV. Er waren iets minder leden op de ALV van 2 mei jl. dan de ALV vorig jaar, maar de input die we kregen van de aanwezigen tijdens […]

Geslaagde Beerpong-avond op de Spinozacampus…

Afgelopen donderdag 21 april vond in de gemeenschappelijke ruimte van de Spinozacampus een beerpong-avond plaats. Tijdens dit evenement konden studenten in teamverband elkaar uitdagen voor een potje ouderwets beerpong. Voor de niet zo liefhebbers van bier, was er ook wijn beschikbaar. Al om stipt negen uur begon de eerste competitieronde. Op twee verschillende tafels stonden de velden klaar waarop vier […]